“HÜQUQLARIMIZI ÖYRƏNƏK, BILƏK VƏ TƏLƏB EDƏK”


  Layihənin məqsəd və vəzifələri 

 

Müasir informasiya texnologiyalarına cavab verən çevik, çoxsahəli və istifadə üçün müyəssər məlumat bazasının yaradılması, təlim, maarifləndirmə, hüquqi xidmətlərin təşkili.

 

 


Tarix:     www.udpo.az saytı Geri