BAŞ SƏHİFƏ
KONSTİTUTSİYA
QANUNLAR
FƏRMANLAR
SƏRƏNCAMLAR
QƏRARLAR
ÇIXARIŞLAR
BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏR
KİTABXANA
LİNKLƏR
ƏLAQƏ
AZƏRBAYCAN HAQDA

 

TƏQVİM

 

 
 


ÇIXARIŞLAR:

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI

.Hər kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatdıqda, xəstəliyinə, əlilliyinə, ailə başçısını itirdiyinə, əmək qabiliyyətini itirdiyinə, işsizliyə görə və qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallarda sosial təminat hüququna malikdir.


ÜMUMDÜNYA İNSAN HÜQUQLARI BƏYANNAMƏSİ
( 10 dkabr 1948-ci il )

Hər bir insan , qida , geyim , mənzil , tibbi qulluq və sosial xidmətlər də daxil olmaqla onun özünün və ailəsinin sağlamlığının və rifahının qorunub saxlanması üçün zəruri olan həyat səviyyəsinə malik olmaq hüququna və işsizlik , əlillik , dulluq , qocalıq halında və ondan asılı olmayan digər səbəblərə görə dolanışıq vəziyyətini itirdiyi halda təminat hüququna malikdir.


UŞAQ HÜQUQLARI BƏYANNAMƏSİ
( 20 noyabr 1959-cu il )

Fiziki , ruhi və ictimai cəhətdən əlil olan uşaq xüsusi rejim , təhsil və qayğı ilə təmin olunmalıdır.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL QANUNU

Sosial müdafiəyə və yardıma ehtiyacı olan vətəndaşların təhsil hüququnu təmin etmək məqsədilə dövlət onların təhsil xərcinin qismən, yaxud bütünlüklə öz üzərinə götürür.

UŞAQ HÜQUQLARI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Əlil, əqli və ya fiziki çatışmazlıqları olan uşaqların növbədənkənar, pulsuz və ya güzəştlə tibbi, defektoloji və psixoloji yardım almaq hüququ vardır. Dövlət bu uşaqların sosial və psixoloji reabilitasiyasına, imkanlarına uyğun təhsil almalarına, peşə seçmələrinə, əməyə cəlb olunmalarına köməklik göstərir, uşaq əlilliyinin qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər görür.

ƏHALİNİN SAĞLAMLIĞI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Xəstələndikdə, əmək qabiliyyətını itirdikdə və digər hallarda vətəndaşın tibbi-sosial yardım almaq hüququ vardır.

Tibbi-sosial yardım dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə sistemi və eləcə də sosial müdafiə sistemi müəssisələrində göstərilir.

TİBBİ SIĞORTA HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

İşləməyən təqaüdçü, idarə və təşkilat ləğv olunduqda müvəqqəti işsizlər, əmək qabiliyyəti olmayanlar, uşaqlar, tələbələr və büdcə təşkilatlarının işçiləri üçün icbari tibbi sığorta haqları tibbi xidmətlər üçün qiymətlərin indeksasiyası nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən büdcə və sosial müdafiə fondlarının vəsaiti hesabına ödənilir.

"Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında"
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Əmək pensiyası almaq hüququ və əmək qabiliyyəti olmayan vətəndaşların bu Qanunla müəyyən şərtlər əsasında sosial pensiya almaq hüququ vardır.
Əlilliyə görə pensiyalar əlillik əmək zədəsi və ya peşə xəstəliyi, hərbi zədə nəticəsində yaralanma, zədələnmə və ya xəstələnmə, müddətli hərbi və ya alternativ xidmət dövründə xəstələnmə hallarında iş stajından asılı olmayaraq təyin edilir.

PSİXİATRİYA YARDIMI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslərin psixiatriya müayinəsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanımın qərarı ilə həyata keçirilir. Bu qərardan məhkəməyə şikayət edilə bilər


 

 The Constitution of the Republic
of AzerbaijanFORUM

 
İstifadəçi adı:
Şifrə:

Qeydiyyatdan keçin

 

İNTERNET STATİSTİKA 

 

  Ünvan: Azərbaycan Respublikası ƏLİL TƏŞKİLATLARI İTTİFAQI (ƏTİ)
AZ1138, Bakı ş., Əhməd Cavad küç 7a
Tel: (+994 12) 434 48 36; Qaynar xətt: 434 93 29
Email: info@qanunlar.az; union-dpo@baku.az - Veb: www.qanunlar.az